Головна  →  Про департамент  →  Управління контролю за благоустроєм
Управління контролю за благоустроєм

Перший заступник директора Департаменту - начальник управління контролю за благоустроєм:

Абрамов Михайло Олександрович

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 корпус 2

Тел.: (044) 293-1211

Основнi функцiї управління: визначені положенням

 


Відділ аналізу благоустрою

Заступник начальника управління - начальник відділу аналізу:

Цвігун Владислав Леонідович

Тел.: (044) 293-1195

Електронна адреса: [email protected]


Відділ інспектування територій

Начальник відділу:

Власенко Володимир Павлович

Тел.: (044) 293-1222

Електронна адреса: [email protected]


 

Витяг із Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

Стаття 41. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів

1. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

2. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

3. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

Громадські інспектори 

Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід роботи у сфері благоустрою та пройшли співбесіду в Департаменті міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмову заяву довільної форми. До заяви може додаватися подання організації, що його рекомендує.

Громадські інспектори призначаються директором Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після проходження співбесіди і виявлення у претендента знань з основ законодавства з питань благоустрою населених пунктів та погодження з профільним заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження.

Посвідчення громадського інспектора благоустрою видає директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу.

У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої він може здійснювати свої повноваження.

Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без звільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.

Громадський інспектор повинен пройти інструктаж у Департаменті міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами протоколів про правопорушення законодавства у сфері благоустрою та інструктаж з техніки безпеки.

 

Витяг з Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київради від 25.12.2008 №1051/1051:

19.3. Громадські інспектори благоустрою міста:

19.3.1. Беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил.

19.3.2. Проводять перевірки і складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушень вимог законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил і подають їх органам, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері.

 зразок посвідчення громадського інспектора

зразок посвідчення громадського інспектора

Версiя для друку


Офіційний портал - Київської міської державної адміністрації

З цифровими навичками ви зможете ефективно та безпечно застосовувати технології в роботі та навчанні, для професійного та особистісного розвитку